Tài Khoản #7895 - Bảng ngọc : 90 - Rank Kim Cương 2

trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #7955 -

Acc LQ #7955 -

  • Rank: Tinh Anh 4
  • Tướng: 64
  • Trang Phục: 69
  • Bảng Ngọc: 90
450.000CARD 350.000ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 69
  • Tướng: 64

MUA NGAY