Tài Khoản #7906 - Bảng ngọc : 90 - Rank Cao Thủ

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #7988 -

Acc LQ #7988 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 90
280.000CARD 250.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 46
 • Tướng: 48

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #7906 -

Acc LQ #7906 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 88
 • Bảng Ngọc: 90
280.000CARD 250.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 88
 • Tướng: 72

MUA NGAY