Tài Khoản #7950 - Bảng ngọc : 89 - Rank Tinh Anh 4

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #7950 -

Acc LQ #7950 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 89
180.000CARD 160.000ATM
 • Bậc Ngọc: 89
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 43

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #157 -

Acc LQ #157 -

 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
180.000CARD 160.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 53

MUA NGAY