Tài Khoản #7952 - Bảng ngọc : 90 - Rank Bạch Kim 3

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #7952 -

Acc LQ #7952 -

  • Rank: Bạch Kim 3
  • Tướng: 59
  • Trang Phục: 83
  • Bảng Ngọc: 90
190.000CARD 170.000ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 83
  • Tướng: 59

MUA NGAY