Acc LQ #7978 -

Acc LQ #7978 -

Acc LQ #7978 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 90
270.000CARD 250,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 74

MUA NGAY

Acc LQ #7963 -

Acc LQ #7963 -

Acc LQ #7963 -

 • Rank: Tinh Anh 1
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
370.000CARD 340,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #7955 -

Acc LQ #7955 -

Acc LQ #7955 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 69
 • Bảng Ngọc: 90
450.000CARD 300,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 69
 • Tướng: 64

MUA NGAY

Acc LQ #7943 -

Acc LQ #7943 -

Acc LQ #7943 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 155
 • Bảng Ngọc: 90
430.000CARD 390,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 155
 • Tướng: 93

MUA NGAY

Acc LQ #7938 -

Acc LQ #7938 -

Acc LQ #7938 -

 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 60
230.000CARD 190,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 9

MUA NGAY

Acc LQ #7912 -

Acc LQ #7912 -

Acc LQ #7912 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 90
500.000CARD 450,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 70

MUA NGAY

Acc LQ #7906 -

Acc LQ #7906 -

Acc LQ #7906 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 88
 • Bảng Ngọc: 90
280.000CARD 250,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 88
 • Tướng: 72

MUA NGAY

Acc LQ #7904 -

Acc LQ #7904 -

Acc LQ #7904 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 135
 • Bảng Ngọc: 90
600.000CARD 500,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 135
 • Tướng: 89

MUA NGAY

Acc LQ #7902 -

Acc LQ #7902 -

Acc LQ #7902 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 90
1.600.000CARD 1,500,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 50

MUA NGAY